Informacije

Općina Žepče je opredjeljena da razvija partnerstvo s dijasporom za održiv razvoj žepačkog kraja.

U tu svrhu kreirane su nove usluge za dijasporu:

E-MATIČAR – usluga uspostavljena da olakša izdavanja uvjerenja i izvoda iz matičnih knjiga osobama koje žive izvan općine Žepče. Zahtjevi se mogu dostaviti redovnom i elektronskom poštom ili popunjavanjem elektronskog obrasca na zvaničnoj web stranici Općine Žepče uz priloženi dokaz o uplati administrativne takse i poštarine uz kopiju osobnog dokumenta, putovnice ili osobne karte.

Pristup na sljedećem LINKU.  

E-POSLOVNI ASISTENT – interaktivni vodič namijenjen zainteresiranim osobama koje trebaju informacije o pokretanju biznisa ili investiranju u općini Žepče. Putem E-poslovnog asistenta on line komunicirate  sa općinskom administracijom i RAŽ-om koji će na  vaš zahtjev, u roku od 48 sati, dostaviti tražene informacije.

Pristup na sljedećem LINKU.

Ukoliko Vam je potrebna pomoć pri investiranju, molimo Vas kontaktirajte Centar za investitore općine Žepče kojim upravlja Razvojna agencija Žepče, kontakt podaci invest@razepce.com i razepce@gmail.com.

Vijesti i aktualnosti iz općine Žepče pratite na web stranicama www.opcina-zepce.com/, www.razepce.com i www.zepackadijaspora.com.

Želimo vas uključiti u svakodnevni društveni, gospodarski i kulturni život rodnog kraja.